facebook Książki dla małych dzieci – bajki modułowe | Bajkopis
Menu

Polityka Prywatności

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Wydawnictwo BAJKOPIS Katarzyna Zych, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Strumykowej 23d/2, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Zielonej Górze, pod numerem 44649, posiadającą numer NIP 8821949927 oraz REGON 080349855, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Klientów oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.bajkopis.pl (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 3. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. By w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży, a niepodanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres podany podczas rejestracji Konta), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwi dokonanie i realizację zamówienia.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient wyrazi w osobnym oświadczeniu dodatkową zgodę, której wyrażenie nie jest konieczne, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili anulować.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat Zamawiającego danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. W tym celu należy kontaktować się pod adresem bajubaju@bajkopis.pl
 7. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w celu wykonywania transportu zamówionego towaru: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, oraz DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000418609.
 8. Dane Osobowe Zamawiających dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w celu obsługi płatności: spółka PayU SA z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.
 10. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta oraz osoby odwiedzającej stronę www.bajkopis.pl zwaną dalej Użytkownikiem (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www.bajkopis.pl, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 12. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego.
 13. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.
 14. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.